glenn van der Burg

Afbeelding Impact Update met Folkert van der Molen

Impact Update november 2022

– Earthshot Price
– Zonnepanelen zijn hot in alle kleuren en soorten
– Hoe doet het bedrijfsleven het in licht van de COP27?
– Gaat het de goede kant op met Plastics?
– Blijft de luchtvaart buiten schot?

Niet meer sturen op BBP, maar waarop dan wel?

Wat je meet, bepaald wat je rapporteert, waar je op vergelijkt en waar je op stuurt. Het BBP is veel te beperkt. Het zegt niets over de kwaliteit van leven, de genoten vrijheid en de toestand van het milieu. Maar hoe dan wel? Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens Springtij 2022.

Denken vanuit een ecosysteem helpt de energietransitie

Door de complexiteit van de transitie en de nauwe verwevenheid van de spelers in het energiesysteem, helpt het om vanuit een ecosysteemperspectief naar deze transitie te kijken. Maar wat is dat perspectief? Deze podcast maken we samen met Alliander vanaf Terschelling tijdens Springtij 2022.

Visie op het boerenbedrijf in 2035

Hoe ziet het boerenbedrijf er over 10 of 20 jaar uit? Allemaal voedselbossen of domweg veel minder boerenbedrijven? Deze podcast maken we samen met de Rabobank vanaf Terschelling tijdens Springtij 2022.