Springtij Special – Wat is mooi?


Er valt in minder tijd veel meer regen, dus moeten onze rivieren ruimte krijgen. Er moeten 900.000 woningen bijgebouwd worden om de woningnood te bestrijden. We hebben ruimte nodig voor zonnepanelen, windmolens en energie infra. En natuurlijk willen we meer natuur.
Kortom Nederland gaat intensief verbouwd worden in de komende jaren.
In het programma ‘Mooi Nederland’ van het Ministerie van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Orde worden toekomstperspectieven geschetst om Nederland mooi, functioneel, robuust en duurzaam te houden. Maar wat is mooi? Wie bepaalt wat mooi is? En hoe pas je mooi toe als het gaat om de inrichting van Nederland? Dit vragen we aan Wouter Veldhuis Stedenbouwkundige – Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Floris Alkemade Architect en stedenbouwkundig ontwerper en oud Rijksbouwmeester en Samira I Ibrahim Theoloog, Klimaatambassadeur van de Toekomst en op dit moment Loods op Springtij

Deze podcast maken we vanaf Terschelling tijdens Springtij 2023. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *